A különböző célú rádiófrekvenciás berendezések számára a teljes frekvenciaspektrumban hatóságilag ki vannak jelölve frekvenciák. A fülmonitorok számára ez:

     - 863-865 MHz,
     - 100% kitöltési tényezővel,
     - 10mW adóteljesítménnyel,
     - integrált (nem cserélhető) antennával.

Ezen szabályok mellett a frekvenciahasználat az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve van, vagyis szabadon használható.

Ennek levezetése röviden:
1) Hazánkban a frekvenciaspektrum felosztását a 7/2011 (X.6.) NMHH rendelet tartalmazza az Európai Unió vonatkozó szabályozásával harmóniában. A rendelet 1. számú melléklete a Rádióalkalmazási Táblázat (RAT), mely frekvenciatartományonként leírja a rádióalkalmazási területeket, és a sávhasználathoz tartozó szabályozásokat a nemzetközi és hazai előírásokat ratalmazó dokumentumok hivatkozásaival.

2) A RAT 862-864,1 és 864,1-868 MHz sávra vonatkozó előírásaiban jelöli meg a "H61A" típusú rádióalkalmazást (vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazások), az előírások tekintetében pedig megjelöli az ERC/REC 70-03 13. mellékletét. 

3) Az ERC/REC 70-03 a kis hatótávolságú berendezések (Short Range Devices - SRD) mibenlétét és az egyes frekvenciasávok alkalmazásának részletes feltételeit rögzíti. A 13. számú melléklet tartalmazza a vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazásokra vonatkozó előírásokat. Ebben nevesítve van a fülmonitor is ("in-ear monitoring, for use with concerts or other stage productions").

4) Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök használatához három paraméterezési lehetőség van, melyek közül kettő átfedésben van egymással (863-865 MHz, teljes kitöltés, 10mW adóteljesítmény), a harmadik pedig (1795-1800 MHz) Magyarországon gyakorlatilag használhatatlan a mobil rádiótelefon szolgáltatás miatt.

5) Az egyetlen erre szolgáló paraméterezéshez megjelöli a dokumentum az Európai Rádiótávközlési Bizottság ERC DEC(01)18 döntési dokumentumát. Ez a dokumentum további információkat ír le a döntés hátteréről, és a felhasználás feltételeiről. Ez a dokumentum tartalmazza azt az előírást is, hogy integrált antennával kell a berendezésnek rendelkeznie (külső antennacsatlakozás nem lehet rajta).

 

A berendezéseknek továbbá meg kell felelniük az Európai Unió előírásainak, melyek közül kiemelnénk az  ETSI EN 301 489-9 dokumentumot.

Rögtön ide kívánkozik megnyugtató hírként, hogy az elsődleges frekvenciában biztosított jogilag a zavartalan, hosszútávú üzemeltetés, de az eszközöket gyakorlatilag nem csak az elsődleges frekvenciahasználati tartományban lehet használni. Ennek lehetőségeit a frekvenciaengedélyezés rövid leírása után tekintjük át.

 

 

<<< Bevezetés <<<   |   >>> Frekvencia engedély >>>

Kosaram

Gyártók

Facebook